فلنج گلودار جوشی (Welding Neck)

فلنج های گلودار جوشی به راحتی بخاطر مرکز مخروطی بلند قابل تشخیص هستند، که با شیب ملایمی به ضخامت لوله و اتصالات می رسند. مرکز مخروطی بلند تقویت کننده مهمی را برای استفاده در کاربرد های مختلف شامل فشار بالا، دمای زیر صفر و دمای بالا فراهم می کند. انتقال با شیب ملایم از ضخامت فلنج به ضخامت دیواره لوله یا اتصالات که توسط گردن مخروطی شکل تامین می شود، تحت شرایط خمش مکرر، ناشی از انبساط خطی یا سایر نیروهای متغیر، بسیار سودمند است. این فلنج ها برای مطابقت با قطر داخلی لوله یا اتصالات سوراخ شده اند بنابراین هیچ محدودیتی در جریان محصول وجود نخواهد داشت. این از تلاطم در اتصال جلوگیری می کند و سایش را کاهش می دهد. آنها همچنین توزیع تنش بسیار خوبی را درون مرکز مخروطی شکل بوجود می آورند و به راحتی برای تشخیص عیوب رادیوگرافی می شوند. این نوع فلنج به وسیله اتصال لب به لب با نفوذ کامل به لوله یا اتصالات جوش داده می شود.